Hệ thống xử lý nước thải khu vực thị trấn Lấp Vò (sữa chữa hệ thống cống rãnh thoát nước khu vực chợ Lấp Vò)

Chủ Đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LẤP VÒ

Năm thực hiện : 2019

Quy mô – công suất : Sửa chữa hệ thống cống rãnh thoát nước khu vực chợ Lấp Vò

Loại hình: Cải tạo sửa chữa

Địa điểm xây dựng: Đồng Tháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *