GIẢI PHÁP VỀ MÔI TRƯỜNG CHÚNG TÔI CUNG CẤP

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần tư vấn và giám sát môi trường Phố Xanh được thành lập ngày 30/3/2015 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp,chất thải nguy hại công ty có những giấy phép và các chứng chỉ như sau:

 • Các chứng nhận ISO
 • Hồ sơ năng lực của công ty (Việt – Anh – Hàn – Trung quốc)
 • Giấy phép chứng nhận và giấy đăng ký kinh doanh

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ

 • Đánh giá tác động môi trường
 • Lập hồ sơ giấy phép môi trường
 • Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất / nước mặt
 • Hồ sơ an toàn lao động của Doanh nghiệp

GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 • Báo cáo tình hình khai thác sử dụng nước dưới đất / nước mặt
 • Gia hạn giấy phép môi trường

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN PHÈN

HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

 • Tư vấn thiết kế HTXL
 • Thi công lắp đặt HTXL
 • Vận hành HTXL
 • Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng hệ thống
 • Thay thế vật liệu, cải tạo / nâng cấp hệ thống

CUNG CẤP HÓA CHẤT XỬ LÝ

CUNG CẤP THIẾT BỊ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

CUNG CẤP DỊCH VỤ LẤY MẪU

MÔI TRƯỜNG NƯỚC

MÔI TRƯỜNG ĐẤT

MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

 • Lấy mẫu, bảo quản mẫu
 • Đo đạc, phân tích mẫu
 • Đánh giá chất lượng mẫu
 • Tư vấn, cải tạo HTXL nước thải ( nếu có )

LẤY MẪU THỬ NGHIỆM THỰC PHẨM

MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN

 • Lấy mẫu bảo quản mẫu
 • Đo đạc, phân tích mẫu
 • Đánh giá chất lượng mẫu
 • Tư vấn, cải tạo HTXL nước thải ( nếu có )

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

 • Đánh giá tác động môi trường
 • Hồ sơ giấy phép môi trường
 • Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất/ nước mặt
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ
 • Báo cáo tình hình khai thác sử dụng nước dưới đất/ nước mặt
 • Hồ sơ điều chỉnh/ gia hạn các loại giấy phép
 • Hồ sơ an toàn lao động của Doanh nghiệp
 • Tư vấn cải tạo HTXL nước thải, nước cấp

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Tư vấn thiết kế – Thi công lắp đặt – Vận hành – Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng – Thay thế vật liệu , cải tạo / nâng cấp hệ thống xử lý:

 • Nước thải
 • Nước cấp
 • Nước nhiễm mặn
 • Sản xuất nước tinh khiết
 • Khí thải

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 • Lấy mẫu, bảo quản mẫu
 • Đo đạc phân tích mẫu
 • Đánh giá chất lượng mẫu

Thực phẩm, Đất, Nước, không khí

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Tư vấn quản lý dự án – Tư vấn thiết kế – Tư vấn thẩm tra – Tư vấn giám sát – Thi công công trình:

 • Hạ tầng kỹ thuật ( cấp thoát nước / chất thải rắn )
 • Giao thông : cầu, đường
 • Dân dụng và công nghiệp
 • Nhà ở, nhà phố
 • Thủy lợi

GIÁM SÁT TƯ VẤN ĐẤU THẦU

 • Giám sát thi công công trình 
 • Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
 • Hồ sơ quyết toán công trình, hồ sơ hoàn công dự án

CUNG CẤP HÀNG HÓA

 • Cung cấp nước uống đóng chai/ bình tinh khiết
 • Cung cấp hóa chất xử lý môi trường
 • Cung cấp thiết bị xử lý môi trường
 • Cung cấp dịch vụ lấy mẫu
 • Cung cấp vật liệu lọc xử lý nước
 • Cung cấp hệ thống lọc nước gia đình

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HỒ SƠ NĂNG LỰC – CHỨNG CHỈ CỦA MÔI TRƯỜNG PHỐ XANH

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

GIẤY PHÉP KINH DOANH

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG