Tư vấn môi trường

Giai đoạn đầu tư

 • Đánh giá tác động của môi trường
 • Lập hồ sơ giấy phép môi trường
 • Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất/ nước mặt
 • Hồ sơ an toàn lao động của doanh nghiệp

Giai đoạn hoạt động

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 • Báo cáo tình hình khai thác sử dụng nước dưới đất/nước mặt
 • Gia hạn giấy phép môi trường

Tư vấn môi trường

 • Đánh giá tác động môi trường
 • Hồ sơ giấy phép môi trường
 • Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất/ nước mặt
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ
 • Báo cáo tình hình khai thác sử dụng nước dưới đất/nước mặt
 • Hồ sơ điều chỉnh / gia hạn các loại giấy phép
 • Hồ sơ an toàn lao động của Doanh nghiệp
 • Tư vấn cải tạo HTXL nước thải, nước cấp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *