LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

 • Đánh giá tác động môi trường
 • Hồ sơ giấy phép môi trường
 • Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất/ nước mặt
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ
 • Báo cáo tình hình khai thác sử dụng nước dưới đất/ nước mặt
 • Hồ sơ điều chỉnh/ gia hạn các loại giấy phép
 • Hồ sơ an toàn lao động của Doanh nghiệp
 • Tư vấn cải tạo HTXL nước thải, nước cấp

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Tư vấn thiết kế – Thi công lắp đặt – Vận hành – Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng – Thay thế vật liệu , cải tạo / nâng cấp hệ thống xử lý:

 • Nước thải
 • Nước cấp
 • Nước nhiễm mặn
 • Sản xuất nước tinh khiết
 • Khí thải

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 • Lấy mẫu, bảo quản mẫu
 • Đo đạc phân tích mẫu
 • Đánh giá chất lượng mẫu

Thực phẩm, Đất, Nước, không khí

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Tư vấn quản lý dự án – Tư vấn thiết kế – Tư vấn thẩm tra – Tư vấn giám sát – Thi công công trình:

 • Hạ tầng kỹ thuật ( cấp thoát nước / chất thải rắn )
 • Giao thông : cầu, đường
 • Dân dụng và công nghiệp
 • Nhà ở, nhà phố
 • Thủy lợi

GIÁM SÁT TƯ VẤN ĐẤU THẦU

 • Giám sát thi công công trình
 • Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
 • Hồ sơ quyết toán công trình, hồ sơ hoàn công dự án

CUNG CẤP HÀNG HÓA

 • Cung cấp nước uống đóng chai/ bình tinh khiết
 • Cung cấp hóa chất xử lý môi trường
 • Cung cấp thiết bị xử lý môi trường
 • Cung cấp dịch vụ lấy mẫu
 • Cung cấp vật liệu lọc xử lý nước
 • Cung cấp hệ thống lọc nước gia đình